top of page

Het Utrecht Talent Center: van toen naar nu

Utrecht Talent Center leeft. En zij stelt ambitieuze doelen voor de toekomst! Maar waar is het allemaal begonnen? Ga mee op reis langs alle kleine en grote successen tot aan vandaag.


Visie

Utrecht Talent Center is ontstaan uit het initiatief Topsport Corridor Oost. Deze samenwerking van verenigingen in de wijk aan de oostelijke kant van de stad besloot de krachten te bundelen ook buiten dit gebied ging over van overleg naar actie. Zo kwam 2017 het Utrecht Talent Center tot stand als een plek waar Utrechts sporttalent maximaal te laten ontwikkelen door te ondersteunen op alle sportoverstijgende thema’s. Dit gebeurt onder andere door betrokken partijen met een potentiële rol in talentontwikkeling in het Utrechts talentecosysteem met elkaar te verbinden. Het Utrecht Talent Center is daarin de hub en kan gezien worden gezien als de missing link in de Utrechtse sportdoorstroom. Het UTC verbindt, verwelkomt, inspireert én stelt plezier voorop.


Utrecht Talent Center is ontstaan

Utrecht Talent Center heeft grote ambities om het talentecosysteem te verbeteren, en heeft inmiddels ook al verschillende successen weten te realiseren, varend op de fast heartbeat. Zie hieronder een overzicht van deze gebeurtenissen.


In de periode van 2015 tot 2019 is het Utrecht Talent Center ontstaan. Het initiatief is stadsbreed gegaan en in samenwerking met studenten van de HU is er een imago gecreëerd. In 2019 is de branding gefinetuned en is de website met het positioneringsverhaal online gegaan. Utrecht Talent Center heeft ook een rol gespeeld in de aangenomen motie Talentontwikkeling, waarin wordt gepleit om sportieve talentontwikkeling in Utrecht te versterken en te stimuleren. Een grote stap vooruit!


Een andere mooie gebeurtenis is de eerste Talentendag in september 2019. Deze feestelijke dag was een groot succes met ruim 90 sporters uit verschillende disciplines die samenkwamen met hun ouders en coaches om kennis uit te wisselen en om aan elkaars sport te snuffelen. Op deze dag stond dus in het teken van zowel verbinding en inspiratie maar er was ook ruimte voor kruisbestuiving. Deze flow op de fast heartbeat heeft meerdere verenigingen enthousiast gemaakt en Utrecht Talent Center is nog verder gaan groeien. Heb jij de Utrecht Talent Center bordjes al gespot op de thuisbasis van de aangesloten verenigingen?


Utrecht Talent Center is gaan leven

Vanaf 2020 begint Utrecht Talent Center echt te leven. Ondanks de complexe omstandigheden van dit jaar is in september de tweede Talentendag gerealiseerd en weten verenigingen elkaar te vinden voor kennis- en sportuitwisseling. Waardevolle momenten worden gecreëerd die zowel sporter als coach altijd bij zullen blijven. Wellicht leveren ze dat éne stukje extra op om met nóg meer plezier en motivatie aan de eigen sportontwikkeling te werken. Een kracht van Utrecht Talent Center is dat deelnemers even hun eigen belang opzij kunnen zetten om elkaar te helpen en uiteindelijk om het Utrechts sporttalent zo goed mogelijk te begeleiden! Ook zijn eind 2020 de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de hub in Oost: Traiectum Sportcampus Utrecht. Heartbeat voor heartbeat zet Utrecht Talent Center zich in om haar ambities te realiseren!

Met energie 2021 tegemoet gaan

Tijdens de laatste vergadering van 2020 heeft Utrecht Talent Center dan ook met haar 17 partners doelen gesteld voor 2021 en verder. Er zijn energievoorspellingen gedaan om initiatieven voor talenten, ouders, coaches en verenigingen te realiseren. Clubs werken samen aan deze doelstellingen volgens de fast– en medium heartbeat. De resultaten bundelen ze in een ‘Utrecht Talent Center 2021 fotocollage’.


Om Utrecht Talent Center voor te bereiden op de volgende fase, Utrecht Talent Center geïntegreerd, zijn ook ambities voor 2025 uitgesproken op verschillende thema’s zoals het (door)ontwikkelen van de hubs en een centrum voor fysieke performance. In werkgroepen gaan de partners hiermee aan de slag. Wellicht gaan we hiervan ook al in 2021 de eerste succesjes zien!



Comments


bottom of page