top of page

Utrechtse coaches vertalen theorie naar de praktijk

We zijn halverwege de Leergang Talentcoach. In de afgelopen 6 maanden zijn 16 coaches in 5 verdiepende sessies op ontdekkingstocht gegaan over zichzelf, hun waarden en filosofie, over de cultuur die ze willen neerzetten via de principes van competentie, relatie en autonomie, aangevuld door wetenschappelijke inzichten op basis van het Long Term Athlete Development model. Met al deze inzichten hebben de coaches hun individuele leerdoelen voor de praktijk uitgestippeld. De enthousiaste en leergierige coaches hebben een enorme transfer gemaakt van de aangeboden theorie en gaan zo bijdragen aan een optimaal talentontwikkelingsklimaat in Utrecht.


Cursusleiders Aarnoud van Nieuwenhuijze, Peter Meurs en Hans Galesloot zijn trots en kijken vol enthousiasme uit naar de toepassingen in de praktijk.


Neem hier een kijkje om meer te leren over de Talentcoach is.


Comentarios


bottom of page